Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Rekrutacja - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 2020/2021

19 czerwca 2020 | Agencja magico

Wszystkich kandydatów prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • Punkt rekrutacyjny znajduje się w sali 217 (I piętro, pierwsza sala na lewo od schodów)

 • Punkt czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 7:00 - 17:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 7:00 - 17:00

piątek: 7:00 - 15:00

W dniach 22 i 23 czerwca z wnioskami zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach 7:00 - 15:00, parter, p. nr 3 – przyjmowanie wniosków

Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności:

Zasady szczegółowe dla kandydatów, rodziców/opiekunów prawnych kandydatów

 1. Przychodzący na teren szkoły nie mogą wnosić zbędnych rzeczy.

 2. W trakcie pobytu na terenie szkoły każdy korzysta tylko z własnych przyborów piśmienniczych. Nie można pożyczać przyborów od siebie nawzajem.

 1. Wejście do szkoły odbywa się tylko głównym wejściem.

 2. Osoba wchodząca ma zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Jeżeli ktoś ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką, może nosić przyłbicę. Osoby, która nie może również korzystać z przyłbicy musi ten fakt zgłosić wcześniej telefonicznie dyrektorowi szkoły, który przygotuje odrębne pomieszczenie celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 3. Czekając na wejście do szkoły wszyscy zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 4. Przed wejściem do szkoły wchodzący obowiązkowo dezynfekuje ręce. Płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły.

7. Kandydat, rodzic/opiekun prawny kandydata udaje się bezzwłocznie do sali 217 – Punktu Naboru, a w dniu 23.06.2020 r. do sekretariatu szkoły.

Wszystkie wzory dokumentów można pobrać w linkach poniżej:

Dokumenty kandydata - ściąga

Dokumenty - wzory do pobrania

Oświadczenie dziennik

Oświadczenie dla uczestników testów sprawnościowych

Wzór odwołania

Pisemna zgoda rodziców na naukę w LO- judo-pływanie-strzelectwo Pisemna zgoda rodziców na naukę w LO-piłka nożna Pisemna zgoda rodziców na naukę w TP- judo-pływanie-strzelectwo

Terminy:

 • 15.06. – 22.06.2020 r. przyjmowanie wniosków do klas sportowych

 • 15.06. – 10.07.2020 r. przyjmowanie wniosków - aby złożyć wniosek wystarczy skorzystać ze strony naboru elektronicznego: 

Nabór Szkoły ponadpodstawowe

 • przyjmowanie wniosków do klas sportowych

 • 06.2020 r., 02.07.2020 r. testy sprawnościowe dla klas sportowych

 • 06. – 10.07.2020 r. przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  od kandydatów spoza powiatu, którzy samodzielnie założyli konta w systemie elektronicznym

 • 07. – 04.08.2020 r. przyjmowanie kopii zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty  od kandydatów spoza powiatu, którzy samodzielnie założyli konta w systemie elektronicznym

 • 12.08.2020 r. publikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 • 13 – 18.08.2020 r. przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 • 08.2020 r. publikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Informacje dla kandydatów   branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021

Terminy:

-15.06.2020 r.-31.07.2020 r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły,

-12.08.2020 r.- Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 14.08.2020 r.- Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 18.08.2020 r. do godz. 15.00  Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

19.08.2020 r. do godz. 14.00 ogłoszenie  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

Skierowanie na badania lekarskie:

- badania do klas technikum i szkoły branżowej I stopnia należy wykonać w Ambulatorium

 przy ul. Kwiatkowskiego ,

- badania są bezpłatne,

- na badania należy zgłaszać się z rodzicami,

- SKIEROWANIE NA BADANIA WYDAJE SZKOŁA

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do 18.08.2020, zgodnie z komunikatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z powodu COVID-19: – W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18.08.2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej (wysłanej na e-mail: sekretariat@zsnr2.stalowa-wola.pl). Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25.09.2020 r.                         

- klasy sportowe przynoszą zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Inne dokumenty, które należy złożyć:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia) dotyczy kandydatów spoza powiatu

-2 zdjęcia podpisane / na odwrocie

- karta zdrowia, którą kandydat otrzymał w szkole podstawowej

- klasy sportowe - zgoda rodziców na naukę w klasie sportowej,

- oświadczenie rodziców o wyborze nauki religii\etyki,

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

- zaświadczenie ,, obowiązek informacyjny”(klauzula RODO)

- obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane dotyczą,

 zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia niepełnoletniego,

- zgoda na założenie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni,

- klauzula wyrażenia zgody- film promocyjny - dla uczniów,

- formularz rodzica e-dziennik.

 

 

Zobacz inne wpisy

Warsztaty z Wędrującym Filmoznawcą

02 marca 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 1 marca 2021r. odbyły się warsztaty  filmowe online z Wędrującym Filmoznawcą  panem Mateuszem Wiskulskim na temat:...

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym uczennice z klas 2Dg i 2Fp (grupa technik przemysłu mody) wzięły udział...

Morsowanie w klasach 1TP i 2Fg

24 lutego 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyła się lekcja wychowawcza on-line na kąpielisku Nasze Piaski w Pysznicy. Tematem zajęć były...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.