Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Edukacja wojskowa

Cel edukacji wojskowej

Uczennice z klasy wojskowej w mundurach stoją na boisku sportowym, poprawiają berety.

Podstawowym celem kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym o edukacji wojskowej (klasa sportowa) jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych, które przygotowują kandydatów do służb mundurowych Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Liceum Ogólnokształcące realizuje program rozszerzony o edukacji wojskowej z programem sportowym: judo, strzelectwo, pływanie. Wraz z nauką zagadnień z zakresu specjalności wojskowej zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących oraz kreowanie obrazu wojska i spraw związanych z obronnością Państwa i województwa podkarpackiego na zajęciach dodatkowych (poligonowych, na strzelnicy, z terenoznawstwa, musztry wojskowej, na basenie, sztuki walki). Uzupełnieniem kształcenia ogólnowojskowego są obozy zimowe i letnie, poligonowe oraz różnego rodzaju szkolenia w terenie.

Dwóch uczniów na strzelnicy w słuchawkach ochronnych, w pozycji leżącej strzela z wiatrówek.


Nasi uczniowie są mistrzami Polski w Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Co roku biorą udział w Otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim zajmując najwyższe miejsca. Zajęcia z judo odbywają się w profesjonalnie przygotowanej sali, uczniowie mogę też uczestniczyć w wyprawach survivalowych, wycieczkach rowerowych i kajakowych, a także wykazać się hartem ducha i ciała biorą udział w kąpielach w zimnej wodzie Stalowowolskiego Związku Lodołamaczy (morsowanie) oraz różnego rodzaju zwodach pływackich czy lekkoatletycznych. Oprócz strzelectwa sportowego i karate uczniowie mają też zajęcia z pływania na basenie MOSiR-u.


Informacje dodatkowe

Uczennice klasy wojskowej w mundurach stoją na boisku sportowym, uśmiechają się do siebie.

Szkoła ma podpisane porozumienia i stale współpracuje z Akademią Obrony Narodowej, LOK w Stalowej Woli, 3 Batalionem Inżynieryjnym w Jednostce Wojskowej w Nisku, Związkiem Strzeleckim -Strzelec.
Liceum Ogólnokształcące o edukacji wojskowej realizuje program nauczania typowy dla każdego liceum ogólnokształcącego, a dodatkowe zajęcia rozwijają zainteresowania i pasje uczniów.
W związku z tym absolwenci klasy Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej mogą wybierać każdy kierunek kształcenia w zależności od swoich planów i marzeń na przyszłość.


Sylwetka absolwenta

Uczennica klasy wojskowej w mundurze, odpowiada przy zielonej, zapisanej tekstem tablicy szkolnej.


Zakłada się, że absolwent Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej powinien umieć:

 • samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi,
 • posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej,
 • organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych,
 • szybko analizować różnorodne sytuacje,
 • stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje,
 • dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach,
 • nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

Grupa uczniów na strzelnicy sportowej LOK. Jeden z uczniów trzyma tarczę strzelecką.


LO o edukacji wojskowej zapewnia:

 • przygotowanie umożliwiające podjęcie kształcenia w różnorodnych szkołach i akademiach wojskowych,
 • ukierunkowanie wyboru jednostki do odbywania zasadniczej służby wojskowej lub służby kontraktowej,
 • przedmioty ogólnokształcące dobrze przygotowują do kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych,
 • zajęcia poligonowe, na strzelnicy, z terenoznawstwa.
 • Studia na uczelniach wyższych

Uczelnie wojskowe:

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa,
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki, kierunki: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, kierunki: bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, kierunek: bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wydział: bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział: Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego,
 • Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu, Wydział: Wojsk Rakietowych i Artylerii, specjalizacja: zarządzanie i dowodzenie.


Uczelnie cywilne

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uczeń przy stanowisku komputerowym, korzysta z oprogramowania do trenażera laserowego do strzelectwa sportowego.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.