Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. ?Rzeka Wisła ? bogactwo Polski?

25 września 2017 | Agencja magico

I. Cele konkursu
 1. Włączenie się w ogólnopolskie obchody i propagowanie idei Roku Rzeki Wisły;

 2. Przybliżenie naszego naturalnego oraz historyczno-kulturowego dziedzictwa;

 3. Przedstawienie potencjału przyrodniczego, ekologicznego, ekonomicznego i kulturowego Wisły;

 1. Zachęcenie do twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  5. Rozwijanie umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;  

6. Przedstawienie informacji z różnych źródeł o Wiśle ? królowej polskich rzek;

 

7. Rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów i dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;

 

8. Kształtowanie postawy proekologicznej młodego człowieka, żyjącego w zgodzie z naturą i w zrównoważonym rozwoju;

9. Prezentacja rzeki Wisły w różnych aspektach ? przyrodniczym, kulturowym, geograficznym i historycznym;

10. Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o: -wykorzystaniu gospodarczym Wisły -ochronie środowiska wodnego -żeglarstwie śródlądowym -walorach turystycznych rzeki Wisły -historycznym znaczeniu Wisły w dziejach Polski ;

II. Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną ?Rzeka Wisła ? bogactwo Polski?

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w roku szkolnym 2017/2018;

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału i przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. ?Rzeka Wisła ? bogactwo Polski? do dnia 10 października 2017 r.

 3. Sposób przygotowania prac: Prezentacja powinna być zapisana w formacie Microsoft Power Point; Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB lub 15-20 slajdów; Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min;

 4. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę;

 5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich;

 6. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych; publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez organizatora;

 7. Pracę należy dostarczyć na adres e-mail :     pn2016@wp.pl lub pendrive do nauczycieli geografii Piotra Niewójta lub Anny Nowak do dnia 10 X 2017 r.

 8. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasę ucznia, telefon autora, adres elektroniczny autora pracy;

 9. Zasady oceny. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału; poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji; przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji; adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja.

      III. Nagrody

 1. Nagrody książkowe(albumy lub przewodniki) dla laureatów konkursu.

 2. Oceny bardzo dobre lub celujące w zależności od poziomu prac z geografii lub historii.

Udział w  realizacji cyklu zajęć ,,Wisła- walory przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe oraz symbol polskości i patriotyzmu? na lekcjach geografii i historii (październik).

Zobacz inne wpisy

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym uczennice z klas 2Dg i 2Fp (grupa technik przemysłu mody) wzięły udział...

Morsowanie w klasach 1TP i 2Fg

24 lutego 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyła się lekcja wychowawcza on-line na kąpielisku Nasze Piaski w Pysznicy. Tematem zajęć były...

Pokaż swoje 100 dni do matury i zgarnij nawet 2000 złotych lub inne cenne nagrody! 1000 lub 2000 złotych, a także vouchery na...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.