Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Oświatowe Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli

Stowarzyszenie Oświatowe Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli (SOPSK) zostało powołane z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 mgra Włodzimierza Smutka w 2009 roku, a prezesem założycielem stowarzyszenia była śp. Renata Kazana, wicedyrektor szkoły w latach 2006 – 2012. W 2009 roku ostatecznie ukształtował się zarząd stowarzyszenia.

Funkcję prezesa objęła Longina Ordon, wicedyrektor szkoły,
wiceprezesami zostali: Irena Bednarczyk, Elżbieta Zawisza,
skarbnikiem Krystyna Sroczyńska,
sekretarzem Elżbieta Gorczyca,
a członkami zarządu: Bogusław Łój i Piotr Burszta.

W tym samym roku na Zjeździe Środowisk Kościuszkowskich, jaki odbył się na Kopcu Kościuszki w Krakowie, prezesi ogólnopolskich stowarzyszeń pielęgnujących tradycję kościuszkowską jednogłośnie poparli propozycję prof. dra hab. Mariana Marka Drozdowskiego, aby artystyczna kopia waszyngtońskiego pomnika Tadeusza Kościuszki stanęła przed frontem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

Był to wyraz najwyższego uznania wobec pracy wychowawczej dyrekcji,nauczycieli i autentycznego zaangażowania uczniów w pielęgnowanie wartości, których uosobieniem jest patron szkoły. W ścisłej współpracy z Radą Pedagogiczną stalowowolskiej szkoły kościuszkowskiej
zarząd i członkowie stowarzyszenia zrealizowali, niespotykany w historii Polski i świata, projekt wybudowania pomnika zwycięzcy spod Racławic w niespełna pięć miesięcy.

Od początku swego istnienia stowarzyszenia wspiera pracę szkoły w różnorodnych obszarach jej działalności, realizując przy tym swoje cele statutowe. Efekty pracy stowarzyszenia docenia zarówno środowisko lokalne, jak i ogólnopolskie i zagraniczne. Sama uroczystość odsłonięcia pomnika Kościuszki zgromadziła w Stalowej Woli wybitne osobistości ze wszystkich najważniejszych środowisk kościuszkowskich w Polsce. W pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika gośćmi stowarzyszenia i szkoły byli przedstawiciele białoruskiego świata nauki i kultury, a w następnych latach stowarzyszenie pozyskało wyjątkowe pamiątki kościuszkowskie ze Szwajcarii, gdzie Naczelnik doczekał ostatnich lat swego życia.

Finanse uzyskane ze składek członków stowarzyszenia, z realizacji projektów oraz innych form działalności zarządu zostały przeznaczone w głównej mierze dla uczniów. SOPSK współfinansowało, między innymi: parę akcji charytatywnych dla chorego ucznia, akcję Podziel się żółtym, paczki świąteczne dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, działalność szkolnego wolontariatu w ramach Festiwalu Zdrowia, czy oryginalnych przedsięwzięć Klubu Ośmiu (Aktywnej Soboty i Aktywnej Niedzieli), udział uczniów w ogólnopolskich konkursowych zmaganiach podczas Gier Historycznych w Warszawie i w Maciejowicach, wycieczki uczniów do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, na Kopiec Kościuszki w Krakowie, do Sandomierza, do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, udział uczniów w Mistrzostwach Polski Korespondencyjnej Szkolnej Ligii Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Słubicach. SOPSK sfinansowało karty prezentowe i nagrody dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, nagrody książkowe dla maturzystów, statuetki Najlepszy uczeń w klasie. Mając na uwadze wspieranie talentów i uzdolnień uczniów SOPSK zakupiło sprzęt oświetleniowy do auli szkoły, który uczniowie i nauczycieli wykorzystują podczas licznych widowisk artystycznych tam realizowanych. SOPSK miało swój wielki wkład finansowy w urządzenie Sali Tradycji Szkoły w kwestii jej wystroju i pozyskania wielu pamiątek tam wyeksponowanych. SOPSK w trosce o pielęgnowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym finansowało materiały reklamowe o szkole w stalowowolskich mediach czy na stalowowolskich portalach internetowych. SOPSK zrealizowało projekty, o które aplikowało w ramach zadań Powiatu Stalowowolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: projekt Integracja młodzieży wokół tradycji kościuszkowskiej, przy okazji organizacji Zlotu Szkół Kościuszkowskich w Stalowej Woli oraz konkursów dla młodzieży szkół kościuszkowskich z województwa podkarpackiego (Konkurs recytatorski Legenda Kościuszki w literaturze i Konkurs literacki Esej o Tadeuszu Kościuszce) czy z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą Marszobieg Ekologiczny Bieszczady 2015.

SOPSK było także organizatorem spotkań młodzieży i nauczycieli z wybitnymi świadkami historii naszego narodu, ludźmi nauki, wielkich społeczników czy artystów: Haliną Cieszkowską (autorką książki Ocalone z niepamięci, uczestniczką Powstania Warszawskiego) prof. dr hab. Marianem Drozdowskim (historykiem PAN, najwybitniejszym historykiem COP - u), dr Leszkiem Markiem Krześniakiem (prezesem Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, autorem hymnu szkoły) Leonidem Nestarczukiem (prezesem Towarzystwa Kościuszkowskiego na Białorusi), Zynaidą Lewczuk (profesorem Uniwersytetu w Brześciu na Białorusi).
SOPSK wspierało edukację zawodową uczniów poprzez realizację projektu: Świadczenie usług edukacyjnych w czterech szkołach ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Wielkim darczyńcą SOPSK w ostatnich latach okazał się prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski - ze swojego prywatnego księgozbioru Profesor przekazał stowarzyszeniu wiele wartościowych albumów i innych wydawnictw, którymi obdarowano kilkudziesięciu uczniów w nagrodę za uzyskane sukcesy edukacyjne czy za działalność społeczną na rzecz szkoły.
Od 2017 roku zmienił się skład zarządu SOPSK.
Funkcję prezesa trzeciej kadencji pełni Longina Ordon,
wiceprezesami stowarzyszenia są: Małgorzata Chojnacka – Szempruch i Urszula Godawska,
skarbnikiem Anna Serafin, sekretarzem Lidia Miśkiewicz,
a członkami zarządu: Bogusław Łój i Kamil Ziarnowski.
Stowarzyszenie liczy obecnie 60 członków, w większości są to nauczyciele i pracownicy stalowowolskiej szkoły kościuszkowskiej. Praca zarządu stowarzyszenia i jego księgowej ma charakter wolontariatu.

dr Longina Ordon
Prezes Stowarzyszenia Oświatowego
Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej
w Stalowej Woli

Statut SOPSK

Kontakt

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI 
37-450 Stalowa Wola,
ul. 1-go Sierpnia 26
strona www: zsnr2.stalowa-wola.pl/category/stowarzyszenie
e-mail: kosciuszkost.wola@poczta.fm
tel./fax (15) 842 06 40
REGON: 180402569KRS: 0000323410
NIP: 865-250-89-12
Konto PEKAO SA
20 1240 2799 1111 0010 2344 9144


Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – mgr Iwona Szewc

Wiceprezes – mgr Lidia Miśkiewicz
Wiceprezes – mgr Katarzyna Kordos
Skarbnik – mgr inż. Urszula Godawska
Sekretarz – mgr Bogusław Łój
Członek – dr Longina Ordon
Członek – mgr Kamil Ziarnowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - mgr Małgorzata Grzesik
Zastępca - mgr Małgorzata Chojnacka-Szempruch
Sekretarz - mgr Anna Blacha        
Członek - mgr inż. Lucyna Sibiga
Członek - mgr Artur Jarem

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.