Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2001 r.

Data ostatniej modernizacji strony internetowej: 01.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.
Oświadczenie zostało zaktualizowane: 2022-03-21

W Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli  dla strony zsnr2.stalowa-wola.pl firma MAGICO przeprowadziła audyt dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

strona internetowa zsnr2.stalowa-wola.pl spełnia wymagania w 92,75%

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Koordynator do spraw dostępności w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli:
Dariusz Smolarek, dariusz.smolarek@zsnr2.stalowa-wola.pl, (15) 842-06-40, (15) 842-26-91.

Zespół do spraw dostępności:
1) Marcin Kapuściński – marcin.kapuscinski@zsnr2.stalowa-wola.pl – sprawy architektoniczne
2) Piotr Burszta – piotr.burszta@zsnr2.stalowa-wola.pl - sprawy dostępności cyfrowej
3) Jakub Bożek– jakub.bozek@zsnr2.stalowa-wola.pl - sprawy dostępności strony internetowej

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /ZSPNr2StalowaWola/SkrytkaESP, poprzez e-mail: sekretariat@zsnr2.stalowa-wola.pl, tradycyjnie pocztą lub kurierem, osobiście w siedzibie szkoły. W celu uzyskania informacji można również kontaktować się telefonicznie oraz e-mailem.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – Rzecznik Praw Obywatelskich

Więcej informacji o dostępności cyfrowej na stronie: Ministerstwa Cyfryzacji

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli usytuowany jest przy ulicy 1-go Sierpnia 26 na wyodrębnionej posesji. W skład zespołu wchodzą cztery budynki oddzielone od otoczenia ogrodzeniem ochronnym wykonanym z metalowych elementów.
Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli zlokalizowane jest na posesji ograniczonej:
- od strony południowej ul Komisji Edukacji Narodowej
- od strony wschodniej ul. 1-go Sierpnia
- od strony północnej posesją usługową
- od strony zachodniej posesjami handlowymi
W odległości 30 metrów od wejścia głównego do budynku głównego znajduje się przystanek Zakładu Komunikacji Miejskiej.


Budynku główny jest czterokondygnacyjny i ma kształt litery U, z częścią frontową skierowana na południe. Prowadzi do niego dziewięć wejść: główne od strony południowej, trzy od strony obiektów sportowych w tym jedno z pochylnią dla wózków zabezpieczoną barierkami, dwa od strony północnej i dwa od strony wschodniej. Przy budynku głównym znajduje się budynek plomba, w którym umiejscowiony jest gabinet pielęgniarki szkolnej. Prowadzą do niego dwa wejścia: jedno od strony wschodniej i drugie od strony północnej. Do wejść prowadzą schody zewnętrzne z powierzchnią antypoślizgową przed którymi znajduje się utwardzona nawierzchnia z kostki brukowej lub płytek chodnikowych. Obiekt nie posiada windy ani platformy dla osób na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu przy hali sportowej. Pomieszczenia administracji szkolnej umieszczone są na parterze.


Budynek warsztatów szkolnych jest parterowy, ma oś wzdłużną na kierunku północ-południe i elewacją frontową skierowaną na wschód. Prowadzą do niego trzy wejścia od strony wschodniej znajdujące się na poziomie utwardzonego terenu.


Budynek auli połączony z pracowniami praktycznej nauki zawodu, ma oś wzdłużną na kierunku wschód-zachód i elewacją frontową skierowaną na południe. Prowadzą do niego trzy wejścia od strony południowej znajdujące się na poziomie utwardzonego terenu, dwa do auli, zaś jedno do pracowni praktycznej nauki zawodu.
W budynku znajdują się toalety, lecz niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.


Drugi budynek dydaktyczny posiada trzy kondygnacje, ma oś wzdłużną na kierunku północ-południe i elewacją frontową skierowaną na wschód. Prowadzą do niego dwa wejścia:

  • jedno od strony wschodniej na poziomie utwardzonego terenu,
  • kolejne od południa schodami zewnętrznymi na kondygnację drugą.

Obiekt nie posiada windy ani platformy dla osób na wózkach. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać od pracownika szkoły.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.