Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli /po zmianach/

1.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej
w sprawie organizacji roku szkolnego
2020/2021
  28 sierpnia 2020 r.
2.
  Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych  
01 września 2020 r. (wtorek)
(podstawa prawna;
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002  w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
3.
  Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie
przedstawienia planu nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły 
15 września 2020 r. (wtorek)
podstawa prawna; Rozporządzenie MENz dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)
oraz Rozporządzenie MEN wydane na podstawie
art.60 ust. 10 Ustawy Prawo Oświatowe
4.
 Zebranie dyrekcji szkoły
i nauczycieli wychowawców z rodzicami   
24 września 2020 r. (czwartek)
 
5.
  Złożenie deklaracji o wyborze
przedmiotów maturalnych przez uczniów
przystępujących do egzaminu maturalnego
do 30 września 2020 r.
(podstawa prawna; Rozporządzenie MEN  z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223)
6.
Obchody Święta Edukacji Narodowej
  13 października 2020 r. (wtorek)  
7.
  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (w ramach WDN
  22 października 2020 r. (czwartek)
8.
  Obchody Święta Niepodległości,
Ślubowanie klas pierwszych uczniów technikum,
Branżowej Szkoły I stopnia
oraz przysięga uczniów 
klasy I LO o edukacji wojskowej  
 listopad 2020 r.
9.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna  
  19 listopada 2020 r.    
10.
  Próbny egzamin maturalny z OPERONEM
  Zgodnie z harmonogramem wydawnictwa    
11.
Składanie deklaracji do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Terminy wg harmonogramu CKE
12.
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
17 grudnia 2020 r. (czwartek)  
13.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2020 r.
(podstawa prawna;
§ 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 
w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.)
oraz § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) 
14.
Ferie zimowe
04 – 17 stycznia 2021 r.
(podstawa prawna; § 11 gd. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-190
15.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
część pisemna, część praktyczna
zgodnie z harmonogramem OKE)
12 stycznia 2021 r.
(podstawa prawna;
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
16.
 Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
18 lutego 2021 r. (czwartek)
17.
 Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej -
Analiza pracy w pierwszym półroczu
roku szkolnego 2020/2021
  24 lutego 2021 r. (środa)
18.
 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 
  25 lutego 2021 r. (czwartek)
19.
 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna  
18 marca 2021 r. (czwartek)
20.
Spotkanie wychowawców klas maturalnych
z rodzicami
25 marca 2021 r. (czwartek)
21.
Święto Patrona Szkoły
  kwiecień 2021 r.      
22.
Wiosenna przerwa świąteczna
  01 – 06 kwietnia 2021 r.
(podstawa prawna;
§ 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.)
oraz § 3 ust.1 pkt 3 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
23.
 Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej
w sprawie klasyfikacji końcowej klas maturalnych 
    27 kwietnia 2021 r. (wtorek)  
24.
  Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w LO i technikum
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Państwowej  
  30 kwietnia 2021 r.
(podstawa prawna;
§ 2 ust.4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
25.
  Egzamin maturalny
  Część pisemna od 04 do 20 maja 2021 r.  
26.
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 
20 maja 2021 r. (czwartek)  
27.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
część pisemna, część praktyczna
zgodnie z harmonogramem OKE
  22  czerwca 2021 r.  
28.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej
w sprawie klasyfikacji rocznej
23 czerwca 2021 r. (środa)
29.
  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych   
25 czerwca 2021 r.
(podstawa prawna;
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust.1 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
30.
    Ferie letnie
  26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 3 ust.1 pkt 4 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
31.
Zwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej
Analiza pracy w roku szkolnym 2020/2021
  30 czerwca 2021 r. (środa)
32.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  04, 05, 06 maja 2021 r. 04 czerwca 2021 r.
(podstawa prawna;
§ 6 ust.2,3,4, 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)   
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.