Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Pielęgniarka szkolna

Na zdjęciu słuchawki lekarskie, długopis i dokumentacja medyczna

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
mgr Monika Labok – Frącisz
specjalista pielęgniarstwa internistycznego
tel. 512 828 188

Gabinet jest czynny w godzinach:  

poniedziałek 7:15 - 14:15
wtorek 7:15 - 14:15
środa 7:15 - 14:15
czwartek 7:15 - 14:15
piątek 7:15 - 14:15

Na zdjęciu pluszowy miś z zabandażowaną głową i nogą.

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami

  1. Przestrzeganie prawa ucznia do: informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z kartą praw pacjenta ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.
  2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem po- przesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.
  3. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
  4. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
  5. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
  6. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów.
  7. Udzielanie uczniom pomocy przedlekarskiej w urazach i nagłych zachorowaniach.

Opieka zdrowotna nad uczniem odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietna 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami:

Treść ustawy

Art. 6. 1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Art. 7.3 . Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.


Art.7. 5. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art. 20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Testy przesiewowe:

Klasa I: wysokość ciała, masa ciała, ostrość wzroku, ciśnienie tętnicze krwi, prawidłowość układu ruchu.

Klasa ostatnia: wysokość ciała, masa ciała, ostrość wzroku, ciśnienie tętnicze krwi. Karty profilaktycznego badania lekarskiego uczeń otrzymuje osobiście po wykonanych testach i udaje się z nią do lekarza rodzinnego w celu wykonania bilansu.

Na zdjęciu na pierwszym planie termometr do mierzenia temperatury w rękach, w tle rozrzucone blistry z tabletkami.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.