Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Język polski

LISTA LEKTUR PO GIMNAZJUM:

Nie można pominąć utworów oznaczonych gwiazdką (*) Pozostałe teksty wybiera nauczyciel w oparciu o wymogi realizowanego programu i zakres egzaminu maturalnego.

ZAKRES PODSTAWOWY - TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Sofokles - Antygona lub Król Edyp
 2. Bogurodzica*
 3. Lament świętokrzyski
 4. Jan Kochanowski* - wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalm
 5. Mikołaj Sęp-Szarzyński - wybrane sonety
 6. William Szekspir  Makbet lub Hamlet
 7. Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), cz. III Dziadów*, Pan Tadeusz *
 8. Juliusz Słowacki - wybrane wiersze
 9. Cyprian Norwid - wybrane wiersze
 10. Bolesław Prus, Lalka*
 11. Fiodor Dostojewski - wybrany utwór na przykład Zbrodnia i kara, Łagodna
 12. Joseph Conrad - Jądro ciemności
 13. Jan Kasprowicz - wybrane wiersze
 14. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybrane wiersze
 15. Leopold Staff - wybrane wiersze
 16. Stanisław Wyspiański, Wesele*
 17. Władysław Reymont - Chłopi (t. 1 Jesień)
 18. Stefan Żeromski - wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie)
 19. Bolesław Leśmian - wiersze wybrane
 20. Julian Tuwim - wiersze wybrane
 21. Jan Lechoń -wiersze wybrane
 22. Julian Przyboś - wiersze wybrane
 23. Józef Czechowicz - wiersze wybrane
 24. Konstanty Ildefons Gałczyński - wiersze wybrane
 25. Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie
 26. Bruno Schulz - wybrane opowiadanie (Sklepy cynamonowe)*
 27. Tadeusz Borowski - wybrane opowiadania (U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 28. Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
 29. Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
 30. Czesław Miłosz - wybór wierszy
 31. Wisława Szymborska - wybór wierszy
 32. Zbigniew Herbert - wybór wierszy
 33. Ewa Lipska - wybór wierszy
 34. Adam Zagajewski - wybór wierszy
 35. Stanisław Barańczak - wybór wierszy
 36. Miron Białoszewski - wybrane utwory
 37. wybrany dramat literatury polskiej z XX wieku (np.: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
 38. wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (np.: Marii Kuncewiczowej, Cudzoziemka; Zofii Nałkowskiej, Granica; Józefa Mackiewicza, Droga donikąd; Stanisława Lema, Solaris; Juliana Stryjkowskiego, Austeria; Tadeusza Konwickiego, Kronika wypadków miłosnych)
 39. wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku (np.: Franza Kafki, Proces; Alberta Camusa, Dżuma, George'a Orwella, Rok 1984; Isaaca Bashevisa Singera, Sztukmistrz z Lublina; Gabriela Garcii Marqueza, Sto lat samotności; Umberto Eco, Imię róży)

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja nauczyciela):

 1. wybór mitów
 2. Dzieje Tristana i Izoldy
 3. Miguel Cervantes, Don Kichote
 4. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki
 5. Ignacy Krasicki, Monachomachia lub wybrana satyra
 6. Adam Mickiewicz, cz. IV Dziadów
 7. Juliusz Słowacki, Kordian
 8. Witold Gombrowicz, Ferdydurke*
 9. Irit Amiel - wybrane opowiadania (z tomu Osmaleni) lub Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 10. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 11. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem
 12. Biblia (wybrane psalmy, fragmenty Pieśni nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa Św. Jana)
 13. homilia Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 w Warszawie na placu Zwycięstwa (nagranie telewizyjne)
 14. wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów

LISTA LEKTUR PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Lista obejmuje lektury obowiązkowe oraz uzupełniające, przy czym wybór tych ostatnich pozostaje w gestii nauczyciela, który jest zobowiązany omówić w każdej klasie dwie pozycje książkowe z listy ministerialnej. Lektura uzupełniająca może zostać dopełniona przez nauczyciela innymi utworami z epoki (spoza ministerialnego zestawienia), pogłębiającymi jej literacki i kulturowy obraz.

Lektury w liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – zakres podstawowy 2019/2020

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. Wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);)
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 23. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 28. Wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 33. Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 37. Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 38. Albert Camus, Dżuma;
 39. George Orwell, Rok 1984;
 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 41. Sławomir Mrożek, Tango;
 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 44. Antoni Libera, Madame;
 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 48. Wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 49. Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

Lektury w liceum i technikum – UZUPEŁNIAJĄCE – zakres PODSTAWOWY

 1. Sofokles, Król Edyp;
 2. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 3. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 4. Giovanni Boccaccio, Sokół;
 5. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 6. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 7. Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 8. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 9. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 10. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 11. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin
 12. wybrane utwory;
 13. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 14. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 15. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 16. Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
 17. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 18. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 19. George Byron, Giaur (fragmenty);
 20. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 21. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 22. Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 23. Stefan Żeromski, Echa leśne;
 24. Zofia Nałkowska, Granica;
 25. Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 26. Joseph Conrad, Lord Jim;
 27. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
 28. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 29. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 30. Jan Józef Szczepański, Święty;
 31. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 32. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 33. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 34. Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 35. Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 36. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 37. Eugène Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.