Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Egzamin maturalny

MATURZYSTKO! MATURZYSTO!

Dobiega kres Twojej edukacji w Złotej Kościuszkowskiej, musisz zastanowić się nad wyborem swojej dalszej drogi życia.
Co chcesz robić? 
Pracować, wyjechać za granicę, czy studiować?
Jeśli studiować, to jaki kierunek chcesz wybrać?
A także musisz się zastanowić, jakie przedmioty zdawane dodatkowo na maturze, pomogą Ci dostać się na wymarzone studia?

Obowiązkowo musisz zdawać na poziomie podstawowym język polski w części pisemnej i ustnej,
matematykę w części pisemnej,  język obcy nowożytny, tak jak język polski, w części pisemnej i ustnej.
A także przedmiot dodatkowy, wybrany przez Ciebie, na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli już wiesz, co chcesz zdawać na egzaminie maturalnym dodatkowo, to zapoznaj się z informacjami, które znajdziesz w linkach poniżej:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Terminy dla zdających (Formuła 2015 i Formuła 2023)

Pamiętaj, abyś zajrzał również do komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2023
Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r. (Formuła 2015 i Formuła 2023)
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r. (Formuła 2015 i Formuła 2023)
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r. (Formuła 2015 i Formuła 2023)
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r. (Formuła 2015 i Formuła 2023)
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. (Formuła 2015 i Formuła 2023)
Komunikaty w sprawie jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r. + Aneks (Formuła 2023)

Jeśli szukasz więcej informacji o danym egzaminie zajrzyj poniżej:
Informator Formuła 2015
Informator Formuła 2023

Egzamin w Formule 2023 i Formule 2015 - prezentacja

Jeśli poszukujesz arkuszy do samodzielnych powtórek, zobacz:
Arkusze Formuła 2015
Arkusze Formuła 2023

Procedury maturalne:

 • Aby zostać zgłoszonym do OKE Kraków jako przyszły maturzysta, musisz wypełnić wstępną deklarację maturalną dostępną w witrynie poniżej: Deklaracja.pdf
 • Jeżeli masz specjalne potrzeby edukacyjne, wraz z deklaracją składasz wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do potrzeb, dostarczając bezpośrednio do sekretariatu szkoły opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.
 • Jeśli jesteś absolwentem naszej szkoły z lat ubiegłych i chcesz zdawać egzamin maturalny w sesji wiosennej musisz złożyć w szkole deklarację do 7 lutego 2022 (jest to termin ostateczny, dlatego prosimy abyś przynosił dokumenty wcześniej).
 • Jeżeli jednak jako absolwent chcesz zdawać egzamin w innej szkole niż nasza, przynieś razem z deklaracją załącznik nr 2 (w tym przypadku termin składania deklaracji - do 31 grudnia 2021 r.)
 • Jako absolwent przystępujący po raz trzeci do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz absolwent, który przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu, który w poprzednich latach zgłaszał w deklaracji, ale do niego nie przystąpił, ponosisz opłatę za egzamin maturalny. Opłatę musisz uiścić w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Instrukcja wypełniania wstępnej deklaracji maturalnej 

 1. Musisz pobrać deklarację ze strony: OKE Kraków
 2. Pobierz plik 1a Deklaracja wariant A przeznaczona dla:
  • ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
  • absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
 3. Plik musisz koniecznie zapisać aby móc później go wypełnić. Podajesz:
  1. swoje dane: nr w dzienniku, nazwisko, dwa imiona (jeśli masz dwa), zaznaczasz swoją płeć (K lub M), wpisujesz dokładnie nr pesel, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres do korespondencji (nr domu/mieszkania,  ulicę, miejscowość razem z kodem pocztowym), Twój nr telefon i adres e-mailowy,
  2. zaznaczasz X w odpowiednim miejscu - Nie przystępowałem/am do egzaminu maturalnego w latach poprzednich. Jeśli jesteś absolwentem i wcześniej już pisałeś egzamin wówczas zaznaczasz albo: Przystępowałem do egzaminu maturalnego w latach poprzednich ale nie uzyskałem świadectwa maturalnego lub podajesz datę przy informacji: Uzyskałem/łam świadectwo egzaminu dojrzałości w roku…,
  3. przystępujesz do wypełniania drugiej strony deklarując przystąpienie do egzaminu z obowiązkowych przedmiotów:
   • język polski w części pisemnej (wpisujesz X) i części ustnej (wpisujesz X);
   • język obcy nowożytny (u wpisujesz język, który chcesz zdawać) w części pisemnej (wpisujesz X) i w części ustnej (wpisujesz X)
   • matematyka w części pisemnej (wpisujesz X),
  4. teraz musisz zaznaczyć co najmniej jeden przedmiot, który będziesz zdawać jako rozszerzony np.
   • język angielski - (część pisemna) rozszerzony - (część ustna) nie przystępuję.

Jeżeli jesteś absolwentem, który zdaje  egzamin kolejny raz wpisujesz tylko ten przedmiot i w takiej części jaka Cię interesuje;

  1. zdając egzamin z informatyki wskazujesz: system operacyjny, program użytkowy, język programowania na podstawie komunikatu dyrektora CKE,
  2. zaznaczasz x wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez OKE  CKE, abyś mógł uzyskać dostęp do wyników na tych stronach,
  3. po wypełnieniu sprawdź poprawność danych raz jeszcze,
  4. wydrukuj dwustronnie, podpisz w miejscu: „deklaracja wstępna” a następnie złóż u wychowawcy swoją deklarację,
  5. zapisz jako plik PDF i podpisz np. Nowak Jan klasa 4TB i prześlij wersję elektroniczną poprzez pocztę służbową na adres: sekretariat@zsnr.stalowa-wola.pl .

Uzupełniaj deklaracje używając dużych i małych liter, jak w nazwach własnych oraz stosuj polskie znaki: ę, ą, ż, ó itd.

Poprawkowy egzamin maturalny 24.08.2021 r.

19 sierpnia 2021 | fotorelacja

Egzamin z języka polskiego poziom podstawowy odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły o godz. 900Egzamin z matematyki poziom podstawowyodbędzie...

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r....

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.