Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

14 listopada 2018 | Agencja magico

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Informacje o zawodzie

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód przyszłości, nowoczesny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, dający wiele możliwości samorealizacji. Absolwenci tego kierunku zdobywają wartościowy, poszukiwany przez pracodawców zawód.

 

Informacje dodatkowe

 

NOWOŚĆ ! ? od roku szkolnego 2019/2020.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać czynności związane z:

 
 • szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej,

 • kosztorysowaniem robót wykończeniowych,

 • rozróżnianiem technologii wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanych do nich materiałów budowlanych.

 

Zadania zawodowe to:

 
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,

 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie,

 • wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania,

 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn,

 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych,

 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych i modernizacyjnych.

 

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na wybranych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w:

 
 • firmach budowlanych budujących budynki,

 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,

 • organach administracji państwowej i samorządowej,

 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,

 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami,

 • może także założyć własną firmę.

 

W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:

 

 • wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych,

 • organizowaniem robót wykończeniowych,

 • eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanym.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Szkoła posiada pracownie wyposażone w: stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania obliczeń i rysunków technicznych.

 

Klasopracownie wyposażone są między innymi w:

 
 • karty katalogowe materiałów budowlanych,

 • modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

 • filmy instruktażowe dotyczące robót wykończeniowych,

 • sprzęt pomiarowy,

 • przykładowe dokumentacje projektowe.

 

W pracowniach przeznaczonych do zajęć praktycznych znajdują się:

 
 • stanowiska do wykonania montażu elementów w systemach suchej zabudowy, stanowiska malarskie i tapeciarskie oraz do wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych,

 • materiały, narzędzia i sprzęt do robót wykończeniowych.

Zobacz inne wpisy

Warsztaty z Wędrującym Filmoznawcą

02 marca 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 1 marca 2021r. odbyły się warsztaty  filmowe online z Wędrującym Filmoznawcą  panem Mateuszem Wiskulskim na temat:...

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym uczennice z klas 2Dg i 2Fp (grupa technik przemysłu mody) wzięły udział...

Morsowanie w klasach 1TP i 2Fg

24 lutego 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyła się lekcja wychowawcza on-line na kąpielisku Nasze Piaski w Pysznicy. Tematem zajęć były...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.