Subpage slide
Jestem Uczniem Jestem Rodzicem Jestem Kandydatem

Praktyki zawodowe ? lepszy start w życiu zawodowym

22 maja 2018 | Agencja magico

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli realizuje  projekt pt. ?Praktyki zawodowe ? lepszy start w życiu zawodowym? o numerze 2017-1-PL01-KA102-036071 w ramach projektu ?Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego? realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt " Praktyki zawodowe ? lepszy start w życiu zawodowym " przeznaczony jest dla 79 uczniów Technikum oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka angielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, mieszczącego się przy ul. 1- go Sierpnia 26 w Stalowej Woli,  w województwie podkarpackim. Do udziału w działaniach w zakresie mobilności  dotyczących sektora kształcenia i szkolenia zawodowego zostali wybrani uczestnicy, uczący się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych, , technik budownictwa, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali,  technik technologii odzieży.

 

W okresie realizacji projektu od 31.12.2017 - 30.04.2019 r. zostanie zorganizowanych 5 wyjazdów. Z uczniami pojedzie jeden lub dwoje opiekunów. Staże odbędą się u zagranicznych partnerów w Hiszpanii ? w szkole i firmach w miejscowościach Sewilla i Ubeda.

W  sumie wyjedzie :

- 15 uczniów z kierunku technik budownictwa ,

- 16 uczniów z kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik urządzeń sanitarnych,

- 17 uczniów z kierunku technik cyfrowych procesów graficznych,

- 15 uczniów z kierunku technik przemysłu mody i technik technologii odzieży,

- 16 uczniów z kierunku technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali,

 

Głównym celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych  uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku,  zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

 

Przygotowane w uzgodnieniu z zagranicznymi partnerami programy praktyk dla danych zawodów , uwzględniają  oczekiwania uczniów, które są związane z podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych.  Programy te są zgodne z podstawami programowymi i obejmują niezbędne informacje do realizacji głównych celów, które są nastawione na osiągnięcie sukcesu przez ucznia i wykorzystanie ich w przyszłej pracy zawodowej Ważnym aspektem projektu będzie  przełamanie bariery językowej doskonalenie języka hiszpańskiego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także nawiązanie znajomości, mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami. Uczestnicy projektu zostaną wcześniej zapoznani z ogólnym celem programu, którym jest zapewnienie łatwiejszego uznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach i poza ich granicami, co umożliwia sprawne reagowanie na nowe zjawiska , takie jak umiędzynarodowienie edukacji i coraz częstsze stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz wspieranie tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia zgodnych z potrzebami i celami osób uczących się przez całe życie.

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnej z regulaminem, uczniowie zostaną zapoznani z programami praktyk, oczekiwanymi efektami i sposobami uzyskania  certyfikatów. Na poziomie szkoły uzyskane przez uczniów certyfikaty przyczynią się do zwiększenia prestiżu szkoły oraz podniesienia jej atrakcyjności i konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

 

Otrzymane certyfikaty będą ważnymi dokumentami potwierdzającymi nabycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, poszerzenia kompetencji językowych i umiejętności z zakresu ITC, zintensyfikowaniem mobilności na europejskim rynku pracy oraz nabycia tzw. "transversal skills" czyli umiejętności ogólnych.

 

Również nauczyciele naszej szkoły, uczestniczący w projekcie jako opiekunowie uczniów, podzielą się zdobytym doświadczeniem, poznanymi metodami nauczania i uczenia się oraz wykorzystają je do zmodyfikowania własnych planów nauczania i wdrożenia ich do realizacji. Pozostali pracownicy Szkoły przez te działania zostaną zmotywowani do podniesienia swoich kwalifikacji i do zapoznania się z nowymi doświadczeniami uczestników projektu, również do doskonalenia umiejętności językowych i zaangażowania się w realizację kolejnych projektów, dających możliwości atrakcyjnego i skutecznego szkolenia zawodowego.

 

Efekty pracy edukacyjnej zostaną wzmocnione doświadczeniem międzynarodowym, co nada kształceniu w naszej placówce charakteru internacjonalnego.

[gallery link="file" columns="5" ids="50976,50977,50978,50979,50980"]

Zobacz inne wpisy

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym uczennice z klas 2Dg i 2Fp (grupa technik przemysłu mody) wzięły udział...

Morsowanie w klasach 1TP i 2Fg

24 lutego 2021 | Dariusz Smolarek

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyła się lekcja wychowawcza on-line na kąpielisku Nasze Piaski w Pysznicy. Tematem zajęć były...

Pokaż swoje 100 dni do matury i zgarnij nawet 2000 złotych lub inne cenne nagrody! 1000 lub 2000 złotych, a także vouchery na...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.